ZAPRAWA MURARSKA Cienkowarstwowa M10 Sandberg cementowo-wapienna ZMC-02

 

Charakterystyka

Zaprawa murarska cienkowarstwowa w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki. spoiwa mineralnego, murarskie piaski kwarcowe i inne dodatki, po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę murarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.
Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Uziarnienie 0,5 mm.

Przeznaczenie:

Cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubości 1 – 3 mm, w murach zewnętrznych naziemnych, później tynkowanych, oraz w murach wewnętrznych. Może być stosowana do łączenia
elementów murowych silikatowych, z betonu komórkowego i
betonowych, spełniających wymagania w zakresie odpowiednich odchyłek wymiarowych
i dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dane wykonawcze:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od
+5°C do +30°C
Proporcja mieszania z wodą: ok. 5 l wody na 25 kg suchej
Mieszanki.
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C
Grubość warstwy: 1-3 mm

Wydajność:

ok. 6,5 l /25 kg
ok. 20 l gotowej zaprawy z worka
ok. 800 l gotowej zaprawy z 1 tony