Zaprawa klejowa SANDBERG DS

Opis

Zaprawa klejowa do styropianu jest mieszaniną cementu, piasku i dodatków modyfikujących. Jest specjalną zaprawą do przyklejania płyt izolacyjnych w systemach ociepleń ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt typu XPS. Produkt przeznaczony do obróbki ręczne. Wodo- i mrozoodporny.

Opakowanie:

Worek 25 kg

Zakres zastosowania

Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Specjalna zaprawa do przyklejania płyt styropianowych. Płyty styropianowe muszą być przeznaczone specjalnie do systemu dociepleń. Bardzo gładkie płyty należy wcześniej zarysować (przetrzeć tarką do szlifowania styropianu)

Właściwości

– mrozoodporny,

– wodoodporny,

– paroprzepuszczalny,

– wysoka przyczepność

Zarabianie zaprawy ręcznie

Opakowanie 25 kg kleju do styropianu rozmieszać w około 6,5 -7,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencje zaprawy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin.

Przygotowanie podłoża

Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonania ociepleń) mający wpływ na skuteczność zamocowania.

Zaprawa klejowa SANDBERG DS do styropianu ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i czystych. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków, powłok malarskich i innych stanowiących podkład pod warstwę termiczną. Warstwy o słabej przyczepności (łuszczące się ) do podłoża należy usunąć. Ubytki nierówności podłoża należy uzupełnić tynkiem jednowarstwowym białym ZN-01 lub zaprawa tynkarska ZTU 02 (w zależności od grubości warstwy).

Drobne zanieczyszczenia usunąć za pomocą szczotki lub zmyć myjka ciśnieniową. Podłoża o dużej nasiąkliwości i porowatości (Silka, gazobeton) należy zagruntować środkiem zmniejszającym chłonność .

Nanoszenie zaprawy

Nanieść zaprawę  klejową do styropianu na spodnią stronę płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm a na środku kilka placków o średnicy 8-10 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić na całą powierzchnie za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych.

Zużycie

Zużycie 4-5 kg / m²

Uwagi ogólne

Producent gwarantuje dobrą jakość zaprawy klejowej SANDBERG DS., natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Wyrób posiada atest higieniczny oraz aprobatę techniczną.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, zakładając odpowiednie przygotowanie zawodowego wykonawcy gwarantujące wykonanie prac zgodnie z tzw. Sztuką budowlaną. Wszelkie wątpliwości należy wykonać zgodnie z Instrukcja Stosowania Systemy SANDBERG THERMO MINERAL I Warunkami Technicznymi Wykonastwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych ETICS, które to gwarantują pełne właściwości stosowania systemu.

Dane Techniczne Przechowywania

Temperatura stosowania od +5 do +25 ( ℃ )

Dodatkowe informacje

  • nie stosować w temperaturze otoczenia oraz podłoża poniżej  +5 ℃ i powyżej +25 ℃,
  • narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą.

jak do nas dojechać

formularz kontaktowy

    * Pola obowiązkowe do wypełnienia