Podkład pod tynki SANDBERG THERMO MINERAL

Opis

Podkład pod tynki SANDBERG THERMO MINERAL to specjalny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków fasadowych. Jest to wodna zawiesina dyspersji żywic akrylowych z wypełniaczem kwarcowym. Wyrób posiada atest higieniczny.

Opakowanie:

Wiaderko 7,15 i 25 kg

Zakres zastosowania

Gotowy do użycia jednoskładnikowy, bezwonny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków fasadowych, dobrze kryjący i wyrównujący chłonność podłoża i przyczepność. Do stosowania jako podkład pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe i mozaikowe na wszelkie typowe podłoża budowlane cementowo-wapienne, oraz gipsowe. Do wnętrz, oraz na zewnątrz.

Właściwości

 • bardzo wydajny
 • do gruntowania powierzchni, przed nakładaniem tynków
 • wzmocnienia powierzchnie, reguluje chłonność
 • polepsza przyczepność
 • zawiera piasek kwarcowy
 • nie zawiera rozpuszczalników
 • paroprzepuszczalny, „oddychający”
 • wysoka przyczepność
 • na ściany i sufity
 • do wnętrz i na zewnątrz budynków

Przygotowanie podłoża

Podłoże  musi być : mocne, nośne, suche, czyste, stabilne wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wykwitów i innych środków zapobiegających przyleganiu. Podczas gruntowania temperatura materiału, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C. Ściany nie mogą być przemrożone. W celu uniknięcia zakurzenia powierzchni gruntowanie powierzchni przeprowadzić bezpośrednio przed nakładaniem wyprawy końcowej. Podkład pod tynki SANDBERG THERMO nie jest gruntem wzmacniającym podłoże. Jeżeli podłoże przeznaczone do gruntowania jest podłożem nasiąkliwym wymagającym wzmocnienia należy je wcześniej zagruntować środkiem gruntującym penetrującym.

Sposób użycia

Przed użyciem należy zawsze dobrze wymieszać zawartość opakowania. Nakładać na podłoże za pomocą wałka, szczotki lub pędzla, tak aby pokrył całą powierzchnię, nie tworząc przy tym zacieków. Przy bardzo chłonnych i szorstkich podłożach rozcieńczyć z maks. 10% wody. Pozostawić do wyschnięcia. Nie należy doprowadzić do ociekania na powierzchniach pionowych i do tworzenia zastoin preparatu na powierzchniach poziomych.

Wysychanie

Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności otoczenia oraz od chłonności podłoża, ale zawsze wynosi minimum od 4 do 6 godz. Tynk można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego. Narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac. Zanieczyszczenia środkiem gruntującym zmyć na świeżo przy użyciu wody.

Dodatkowe informacje

 • prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Ściany nie mogą być przemrożone,
 • unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany środek gruntujący, aby uniknąć osiadania kurzu,
 • podkład pod tynki SANDBERG THERMO MINERAL nie należy mieszać z innymi materiałami

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed mrozem.

Dane techniczne

 • Barwa-biała
 • Baza – dyspersja żywic akrylowych i wypełniaczy mineralnych
 • Zawartość rozpuszczalników – brak
 • Gęstość- ok. 1,50 kg/dm³
 • Ilość warstw- 1
 • Zużycie- od 0,20 do 0,40 kg/m²
 • Temperatura otoczenia podczas nakładania – od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia- od 4 do 6 godzin
 • pH – ok. 7
 • Okres przydatności- 12 miesięcy od daty produkcji

Dokument odniesienia

Atest Higieniczny

Zlecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, oraz właściwymi normami i przepisami BHP. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

jak do nas dojechać

formularz kontaktowy

  * Pola obowiązkowe do wypełnienia