Zaprawa murarska tradycyjna Sandberg cementowo-wapienna ZM-01

Zaprawa murarska tradycyjna Sandberg cementowo-wapienna ZM-01

 

 

Charakterystyka:
Zaprawa murarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy kwarcowych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

Przeznaczenie:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania robót murowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się m.in. do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, a także z elementów z betonów lekkich i komórkowych.

Dane wykonawcze:
Temperatura stosowania (powietrza, materiałów, wody): +5°C do + 25°C
Proporcje mieszania z wodą: ok. 4 litry wody na 25 kg suchej mieszanki.
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 4 godziny w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza ok. 60%; ok. 1 godzina w temperaturze otoczenia powyżej +25oC
Zużycie: ok. 1,88 kg suchej mieszanki na 1dm³ świeżej zaprawy.
Uziarnienie: 0-2 mm

Pliki:

Sandberg 2014


design by swiatlocien.pl