BETON B25

Produkt i przeznaczenie

Gotowa mieszanka betonowa do wykonywania drobnych prac betonowych, niekonstrukcyjnych napraw elementów betonowych, podkładów posadzkowych i innych warstw dociskowych na odpowiednia przygotowanym  stabilnych podłożu . do obróbki ręcznej i mechanicznej.  Do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pod różne rodzaje wykończenia. Również w pomieszczeniach  o podwyższonej wilgotności.

Skład

Cement, kruszywo do 4 mm, dodatki

Podłoże

Podłoże nośne, oczyszczone szczególnie z rozwarstwionych fragmentów , niezmrożone i wolne od innych antyadhezyjnych zanieczyszczeń. Podłoże powinno być przygotowane w sposób odpowiedni do rodzaju prac. Przed wylewaniem betonu na warstwę cementową lub betonową należy podłoże zwilżyć wodą i wykonać warstwę szczepną z mleczka cementowego lub rozrzedzonego Betonu SANDBERG.

Przygotowanie betonu

Zawartość worka wymieszać ręcznie lub mechanicznie ( mieszadło, betoniarka) z dodatkiem 2,5 ÷ 3,0 litrów wody ( w zależności od oczekiwanej konsystencji). Czas mieszania do 5 minut. Gotową mieszankę nałożyć na przygotowane podłoże ( w razie konieczności zagęścić). Prace betonowe powinny być wykonywane w sposób ciągły . Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody gdyż jej nadmiar obniży wytrzymałość betonu , wydłuży czas wiązanie i może spowodować pęknięcia. Temperatura powietrza i podłoża , w czasie wykonywania prac, nie może być niższa od 50C i wyższa od 300C. Wykonany beton , w początkowym okresie , chronić przed przemarzaniem lub nadmiernym, wysychaniem i również przed zbyt wczesnym obciążeniem . Niedozwolone jest suszenie przy użycie  dmuchaw ciepłego powierza. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą lub świeżym materiałem. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Zalecenia ogólne

W razie konieczności ( przy wykonywaniu podkładów) należy przestrzegać zasad dylatowania konstrukcji w miejscach szczelin konstrukcyjnych i wykonywania ewentualnych szczelin przeciwkurczowych (podkłady betonowe ) oraz w miejscach zmian grubości podkładów.

Przechowywanie

W oryginalnych , nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed wilgocią.

jak do nas dojechać

formularz kontaktowy

    * Pola obowiązkowe do wypełnienia