Ekologia

 Ekologia chemii budowlanej

Podstawową zasadą kierowania naszym przedsiębiorstwem jest ścisłe powiązanie celów ekonomicznych i proekologicznych. Producent chemii budowlanej – firma Sandberg stosuje najlepsze dostępne technologie, które mają na celu przestrzeganie wszystkich przepisów i ustaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Perspektywiczna i trwała ochrona zasobów, minimalizacja zużycia energii i emisji oraz optymalizacja wykorzystania surowców i paliw określają realizację naszych głównych zadań.

Sandberg 2014


design by swiatlocien.pl